Ciencia e Tecnoloxía Ambiental, Citecam

CITECAM é unha empresa que orienta a súa actividade a ofrecer solucións ambientais a proxectos. O noso traballo vai encamiñado a incrementar o valor engadido dos proxectos realizados por os nosos clientes, axudándolles a deseñar, executar e avaliar os seus proxectos e actividades dende o punto de vista do respeto ó ambiente.

Contacto
c/ Padre Feijoo, 1A
32005 Ourense
http://www.citecam.es